Kasutuskohad

Hüdrotehnilised rajatised

 • Mahutid (lahtised, vallidega ümbritsetud jne);
 • Basseinid;
 • Kaevud;
 • Dokid;
 • Kaid;
 • Puhastusrajatiste konstruktsioonid (aerotangid, eraldusnõud, kollektorid, pumbajaamad jne);
 • Betoonist tammid;
 • Paisud.

Elamu- ja äriehituse objektid

 • Vundamendid;
 • Keldriruumid;
 • Maa-alused rajatised (parklad, garaažid, tunnelid jne);
 • Rõdud;
 • Ekspluateeritavad ja mitteekspluateeritavad katused;
 • Liftišahtid.

Tootmis- ja põllumajandus rajatised

 • Tootmisruumid;
 • Hoidlad;
 • Šahtid;
 • Punkrid;
 • Silohoidlad
 • Agressiivse mõju all kannatavad betooni rajatised jne.

Tsiviilkaitse eriolukordade objektid

 • Varjendid;
 • Tuletõrjemahutid jne.

Energeetika objektid

 • Heittuumakütuse hoidmise basseinid;
 • Pumbajaamad;
 • Heittuumakütuse hoidlad;
 • Kanalid;
 • Kütuse laadimise estakaadid;
 • Kaablitunnelid;
 • Kiirguse mõju all kannatavad betoonirajatised jne.

Transpordi infrastruktuuri objektid

 • Tunnelid (sõidukite, raudtee, jalakäijate jne);
 • Sildade ja teede elemendid jne.